Per og bette Mads - Maneno

Ole Lund Kirkegaard

Per og bette Mads

Description:
Per og bette Mads bruger det meste af deres tid til at lave skæg og ballade, navnlig med Mikkel Pælg og maleren. Da en ny pige flytter til byen, bliver hun deres næste offer. Men hun er en endnu større ballademager end Per og bette Mads og får dem gang på gang gjort til grin. Med forfatterens egne illustrationer, farvelagt af Maya Bang Kirkegaard.
4. Klasse Bog Gyldendal Humor LIX 21-26 LIX22 Mellem Read this book

Books by the same author (66)